Produkty

Spotrebné úvery


BankaUniCredit Bank
Názov produktuPRESTO úver
Druh úverubezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru650 €
Maximálna výška úveru25000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania84 m.
Úroková sadzba p.a.od 4,90 %
Poplatok za poskytnutie úveru 50 €
Podmienky pre získanie úveru Fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým, resp. prechodným pobytom na území SR; Vek  od 18 rokov; Pravidelný mesačný príjem min. vo výške 280 €.
Doklady potrebné k vybaveniu úveru dva doklady totožnosti, potvrdenie o príjme, výpis z účtu, na ktorý je pripisovaná výplata za posledné 3 mesiace
Poznámka Splácanie úveru fixne stanovenými pravidelnými mesačnými anuitnými splátkami (splátka istiny úveru s úrokmi).
AKCIA:
- možnosť získať odmenu do 6000 EUR pri konsolidácii
- pri poistení úveru a zriadení účtu získate 2% zľavu z úroku
- viac informácií nájdete tu.


Akciové ponuky bánk na spotrebné úvery
Zabezpečenie / Ručenie dohoda o zrážkach zo mzdy nad 3300 € (v prípade príjmu zo závislej činnosti); ručiteľ v prípade výšky úveru nad 20 000 €, ak ide o žiadateľa jednotlivca; Pre úvery do výšky 10 000 € banka nevyžaduje spoludlžníka; Finančná zábezpeka vo výške 100% (ak si klient zvolí tento typ zabezpečenia, neuzatvára sa dohoda o zrážkach zo mzdy).
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 35,00 € z predčasne splatenej / splatnej sumy
Predčasné splatenie pri zostávajúcej splatnosti úveru nad 1 rok: 1% (platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010); pri zostávajúcej splatnosti úveru do 1 roka vrátane: 0,5% (platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010); pre úvery poskytnuté do 11.6.2010 je poplatok 4% z predčasne splatenej sumy.
Sankčná úroková sadzba p.a. 5%
Upomienka / Výzva skutočné náklady súvisiace so zaslaním
Sadzobník platný od1.8.2017
Úrokové sadzby platné od1.11.2017