Úver od UniCredit s odmenou 100 EUR


UniCredit banka ponúka spotrebný úver PRESTO s odmenou 100 EUR. Splniť však musíte niekoľko podmienok.

Podmienky na získanie odmeny 100 EUR

  • výška úveru je viac ako 3600 EUR
  • doba splatnosti min. 60 mesiacov
  • uzavretie poistenia schopnosti splácať úver
  • aktívne využívanie účtu v UniCredit Bank
Bonus bude vyplatený po splnení vyššie uvedených podmienok do 40 dní od načerpania PRESTO Úveru, a to na účet klienta, ktorý je uvedený v Zmluve o úvere. Získanie bonusu sa nevzťahuje na súčasných klientov s načerpaným PRESTO úverom.

Trvanie

Ponuka platí do odvolania.
UCB