Výhercovia súťaže o 2x knihu Americká idyla


Portál Banky.sk v spolupráci so CinemArt pre vás pripravil novembrovú súťaž o 2x knihu Americká idyla od známeho spisovateľa Philipa Rotha oceneného Pulitzerovou cenou.

Súťaž prebiehala od 10.11.2016 do 27.11.2016.

Viac v pravidlách súťaže.

*******************************************
Výhercovia:
  • M. Kubicová, Bačkov
  • A. Nováková, Trebišov
Výhry výhercom budú doručené poštou. Výhercom srdečne blahoželáme.

*******************************************
Výherná cena:

sutaz_amer_idyla
* cenu do súťaže venovala CinemArt

Súťažná otázka - správna odpoveď:

Film Americká idyla je režisérskym debutom, ktorého populárneho britského herca?

a.) Ewana McGregora
b.) Phillipa Rotha
c.) Dakoty Fanning

Štatút súťaže