Výhercovia súťaže o ceny k filmu Dunkirk


Ak ste sa zapojilisa do súťaže o 3 balíčky filmových cien (exkluzívna kolekcia tričiek s motívom filmu Dunkirk, reklamné tričko s logom filmu a voľné vstupenky do siete kín CINEMAX), výhercovia sú:

Výhercovia:
  • D. Beňadiková, Valaská Belá
  • A. Dibdiaková, Bratislava
  • P. Maňák, Zlatníky pri Bánovciach

Výhry výhercom budú doručené poštou od Continental Film. Výhercom srdečne blahoželáme.

*******************************************************

Súťaž prebiehala od 21.7.2017 - 4.8.2017.

Viac v pravidlách súťaže.

*******************************************************
Súťažné ceny:

ceny_Dunkirk

* Ceny do súťaže venoval Continental Film.

*******************************************************

Súťažná otázka - správna odpoveď:

Anglický režisér Christopher Nolan je režisérom filmu:

a.) Prvopočiatok
b.) Začiatok
c.) Počiatok

Štatút súťaže