VÝHERCOVIA - Veľká banková súťaž


Súťaž prebiehala od 11.5.2017 do 4.6.2017.

Viac v pravidlách súťaže.

*******************************************
Výherné ceny + VÝHERCOVIA:

1. cena 2. cena 3. cena 4. cena
V. Vysmek, Bratislava S. Štefančíková, Bardejov V. Miške, Boldog J. Serbak, Trhovište
1. cena 2. cena 3. cena 4. cena
       
5. cena 6. cena 7. cena 8. - 9. cena
V. Rybníček, Košice P. Šišovský, Trenčín T. Dobrovičová, Poprad J. Fričová, Dolný Kubín
M. Jílková, Partizánske
5. cena 6. cena 7. cena 8.-9.cena
       
10. cena 11. - 12. cena 13. cena  
D. Češko, Beluša J. Donoval, Kremnica
J. Bederka, Senica
E. Balcová, Rimavská Sobota  
10. cena 11. -12.cena 13. cena  

* ceny do súťaže venoval portál Banky.sk
*******************************************

Súťažné otázky - správne odpovede:

1. Akú najdlhšiu splatnosť vám dá banka na hypotéku?

a.) 40 rokov
b.) 30 rokov
c.) 25 rokov

2. Čo to znamená, ak je úver BEZÚČELOVÝ?

a.) Požičané peniaze môžete použiť na čokoľvek
b.) Požičané peniaze môžete použiť iba na účel bývania
c.) Požičané peniaze môžete použiť iba na kúpu auta

3. Ktoré z tvrdení je SPRÁVNE?

a.) Kreditnou kartou môžeš platiť iba na internete a debetnou kartou iba v obchodoch
b.) Kreditná a debetná karta je to isté, sú to len 2 rôzne názvy toho istého produktu
c.) Kreditná karta je úverový produkt a neviaže sa na bankový účet klienta

4. Koľko stavebných sporiteľní funguje na Slovensku?

a.) 4
b.) 3
c.) 2

5. Aktuálne je na Banky.sk otvorená poradňa. Kto odpovedá na otázky?

a.) ČSOB banka
b.) Slovenská sporiteľňa
c.) Prvá penzijná správcovská spoločnosť

Štatút súťaže