Zoznam bánk so sídlom v SR


Zoznam zahraničných bánk


Finančné inštitúcie

Články z kategórie Zoznam bánk na Slovensku

NBS od štvrtka zaviedla nútenú správu nad poisťovňou Rapid Life

15.06.2017
Kontrolu nad poisťovňou prevzala nútená správkyňa, ktorá je povinná postupovať podľa pokynov NBS a na nakladanie s majetkom potrebuje predchádzajúci súhlas NBS. Národná banka sa uvalením nútenej správy snaží zamedziť pokusom o špekulatívne prevody majetku poisťovne na tretie osoby a prípadnej manipulácii s dokumentáciou poisťovne.
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »