Zrušenie poplatku pri ÚČTE PLUS od Zuno Bank

S platnosťou od 1. februára 2017 Zuno Bank AG pripravila akciu pre majiteľov ÚČTU PLUS: zrušenie mesačného poplatku.

Podmienky akcie:

1.1 Účastník Akcie má so ZUNO uzatvorenú platnú Rámcovú zmluvu o poskytovaní produktov a služieb.
1.2 Účastník Akcie má v ZUNO otvorený ÚČET PLUS v EUR.
1.3 Účastník Akcie nebude konať alebo nekonal v rozpore s Rámcovou zmluvou o poskytovaní produktov a služieb.
1.4 Účastníkovi Akcie, ktorý splní podmienky Akcie, nebude účtovaný mesačný poplatok za ÚČET PLUS podľa platného Cenníka, a to aj opakovane, s účinnosťou od 01. 02. 2017 až do odvolania Akcie, bez ohľadu na splnenie podmienok zaúčtovaných bezhotovostných transakcií KARTOU a/alebo KREDITKOU v predmetnom kalendárnom mesiaci vo výške 100 EUR a viac.

Trvanie akcie:

Akcia trvá do odvolania.

Zdroj:
Zuno