2. dôchodkový pilier

euroDruhý dôchodkový pilier tvorí spoločne s prvým pilierom základ dôchodkového systému na Slovensku. Ich úlohou je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe.

Peniaze spravované v 2. pilieri sú – na rozdiel od tých, ktoré sporiteľ odvádza do Sociálnej poisťovne v rámci 1.piliera – majetkom sporiteľa. To znamená, že sa môžu dediť, investovať a zhodnocovať a sporiteľ si tiež môže vybrať spôsob ich čerpania. Pri dlhodobom sporení a investovaní je vysoký predpoklad, že dôchodok z 1. a 2. piliera bude vyšší, ako dôchodok výlučne z 1. piliera.

Kto môže vstúpiť do 2. piliera?

Aktuálne do 2. piliera môžu vstúpiť iba tí, ktorí ešte nedovŕšili 35 rokov a už platia (alebo v minulosti platili) odvody do Sociálnej poisťovne. Pre ostatných ľudí aktuálne nie je možný vstup do 2. piliera. 

Okrem sporenia na dôchodok v 2. pilieri môžete využiť aj iné možnosti, ako sa pripraviť na dôchodok. Viac informácii:
► BLOG: Investovanie
► BLOG: Sporenie
► 3. dôchodkový pilier

 
box1 box2 box3 box4

Prečítajte si všetko o 2. dôchodkovom pilieri: