Produkty

Spotrebné úvery


BankaČSOB, a.s.
Názov produktuČSOB Spotrebiteľský úver
Druh úverubezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru600 €
Maximálna výška úveru25000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 5,50 %
Poplatok za schválenie úveru 2,00% (min. 35 €) zo sumy úveru
Podmienky pre získanie úveru Občania a podnikatelia (fyzické osoby) od 18 rokov
Doklady potrebné k vybaveniu úveru Dva doklady totožnosti. Ak ste zamestnanec: v prípade, že máte príjem poukazovaný minimálne 3 mesiace na účet v ČSOB, nepotrebujete žiadne potvrdenia o príjme ani výpisy z účtu;  zamestnávateľom potvrdené Potvrdenie o výške príjmu v slovenskom jazyku (len v prípade, že váš príjem nie je poukazovaný na účet do ČSOB počas posledných 3 mesiacov);
posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je váš príjem poukazovaný na účet do inej banky. Ak ste fyzická osoba-podnikateľ: kópia daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie; originál Potvrdenia o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch.
Poznámka - peniaze možno použiť na čokoľvek
- poistenie úveru pre prípad nepredvídateľných udalostí
- zvýhodnená úroková sadzba pre klientov s hypotékou od ČSOB
- možnosť mimoriadnych splátok a predčasného splatenia
AKCIA:
- 100% zľava z poplatku za spracovanie úveru
- Možnosť zníženia úrokovej sadzby až o 5% (platí od 15.4. do 15.7.2017):
za využívanie ktorejkoľvek služby z nasledujúcich skupín si znížite úrokovú sadzbu o 1%:

* aktívne využívanie účtu
* poistenie spotrebného úveru alebo životné poistenie
* pravidelné sporenie na váš sporiaci účet alebo investičný program
* kreditná karta alebo povolené prečerpanie účtu
* neživotné poistenie

Akciové ponuky bánk na spotrebné úvery
Zabezpečenie / Ručenie bez ručiteľa alebo potreby zakladať nehnuteľnosť
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 40,00 €
Predčasné splatenie
  • 1% z objemu mimoriadnej splátky, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje 1 rok
  • 0,5 % z objemu mimoriadnej splátky, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere nepresahuje 1 rok
Sankčná úroková sadzba p.a. 8,00% p.a. + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky

(5,00% p.a. + základná úroková sadzba ECB pre úvery poskytnuté od 1.2.2013)

Upomienka / Výzva 0 € / skutočné náklady banky
Sadzobník platný od1.1.2018 + dod. 1
Úrokové sadzby platné od17.4.2018