Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaČSOB, a.s.
Názov produktuČSOB EXTRA POHODA
Mesačný poplatok za účet / balík služieb12 €
Poplatok za balík po zľave 6,00 € / 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka 100% zľavu získate:
- kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Extra Pohoda

50% zľavu získate ak:
- kreditný obrat na vašom účte bol min. 1500 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci
ALEBO:
- priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 30 000 € 
ALEBO:
- ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok pre získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto.
Úroková sadzba v % p.a. 0%
Poznámka Balík zahŕňa aj: neobmedzený počet hotovostných vkladov na účet, neobmedzený počet zmien trvalých príkazov a inkás, neobmedzený počet výberov z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA; zriadenie a vedenie služieb ČSOB Linka 24, ČSOB Info 24 (e-mailom), ČSOB SmartBanking, úrazové poistenie pre prípad smrti následkom úrazu, trvalých následkov v rozsahu min. 66%.
Poplatok za zrušenie 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty VISA Classic alebo Debit MasterCard alebo Debit Gold MasterCard
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorázových platieb na pobočke neobmedzene
Počet jednorázových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných trvalých príkazov neobmedzene
Počet inkás zriadených na pobočke neobmedzene
Počet inkás zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných ink neobmedzene
Povolené prečerpanie áno
Výpisy elektronicky áno, týždenne aj mesačne
Výpisy poštou nie
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,50 €
Výber hotovosti na pobočke 3,00 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,20 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 2,50 €
Došlá platba 0,20 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 2,00 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,20 €
Trvalý príkaz - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,20 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 2,00 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0 €
Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Inkaso - realizácia 0,20 €
Inkaso - zrušenie na pobočke 2,00 €
Inkaso - zrušenie cez internet 0 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 €
Mesačný výpis 0,00 € / elektronicky
1,50 € / poštou
Sadzobník platný od1.1.2019
Úrokové sadzby platné od8.1.2019