Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaOTP Banka Slovensko, a.s.
Názov produktuOTP Aktívny účet
Mesačný poplatok za účet / balík služieb6 €
Poplatok za balík po zľave 3 € / 0 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka 50 % zľava: 
Ak je klient aktívny, t.j. súčasne spĺňa mesačne tieto 3 podmienky:
  • kreditný obrat na bežnom účte klienta vedenom v OTP Banke (mzda alebo iný príjem) je vo výške min. 300 €
  • realizácia min. 3 platieb platobnou kartou
  • realizácia min. 1 platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo SEPA inkasa
100 % zľava:
  • ak je klient aktívny a zároveň priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac min. 10 000 €.
  • Manželská zľava a zároveň priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac min. 10 000 €.
Manželská zľava vo výške 50% z mesačnej ceny Aktívneho účtu každého z manželov, ktorí majú vedené dva samostatné Aktívne účty. Nesčítava sa so zľavou pre Aktívneho klienta.
Úroková sadzba v % p.a. 0%
Poznámka  • bezplatné vydanie a obnova jednej neembosovanej platobnej karty pre majiteľa účtu • bezplatné hotovostné vklady v pobočke banky • bezplatné platby na základe SEPA úhrady realizované cez elektronické bankovníctvo, vrátane platieb na základe SEPA trvalého príkazu a SEPA inkaso - platba na základe súhlasu s inkasom • možnosť zhodnocovať voľné finančné prostriedky prostredníctvom Sporiaceho účtu alebo Termínovaného vkladu za výhodných podmienok
Pri aktívnom využívaní účtu možnosť získať ďalšie výhody:
- bonusová úroková sadzba na Sporiacom účte
- zľava do 2% pri spotrebných úveroch
- zľava 0,4% pri úveroch na bývanie
 
Poplatok za zrušenie účtu bezplatne
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty neembosovaná platobná karta
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene + 1 výber hotovosti z bankomatu inej banky v SR a v krajinách OTP skupiny
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorázových platieb na pobočke 0
Počet jednorázových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných trvalých príkazov neobmedzene
Počet inkás zriadených na pobočke neobmedzene
Počet inkás zriadených cez internet 0
Počet realizovaných inkás neobmedzene
Povolené prečerpanie áno
Výpisy elektronicky áno
Výpisy poštou nie
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,50 €
Výber hotovosti na pobočke 2,00 € (výber do 10 000 €)
0,05% z vyberanej sumy (výber nad 10 000 €)
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky OTP SR  0,35 €
OTP skupina  1,00€
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky iná banka v SR 2,00 €
zahraničie 5,50 €
Došlá platba 0,30 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 1,50 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,15 €
Trvalý príkaz - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,80 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 2,00 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0,00 €
Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Inkaso - realizácia 0,80 €
Inkaso - zrušenie na pobočke 2,00 €
Inkaso - zrušenie cez internet 0,00 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 € - s aktivovaným balíkom služieb, iSMS
1,00 € - bez aktivovaného balíka služieb
Mesačný výpis e-mailom: bezplatne
poštou: 0,50 € + poštovné
Sadzobník platný od5.9.2018
Úrokové sadzby platné od1.5.2018