• bezplatné vydanie a obnova jednej neembosovanej platobnej karty pre majiteľa účtu • bezplatné hotovostné vklady v pobočke banky • bezplatné platby na základe SEPA úhrady realizované cez elektronické bankovníctvo, vrátane platieb na základe SEPA trvalého príkazu a SEPA inkaso - platba na základe súhlasu s inkasom •  VIAMO
Pri aktívnom využívaní účtu možnosť získať ďalšie výhody:
- bonusová úroková sadzba na Sporiacom účte
- zľava do 2% pri spotrebných úveroch
- zľava 0,4% pri úveroch na bývanie