0,00 € - s aktivovaným balíkom služieb, iSMS
1,00 € - bez aktivovaného balíka služieb