Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaOTP Banka Slovensko, a.s.
Názov produktuOTP Výhodný účet
Mesačný poplatok za účet / balík služieb9 €
Poplatok za balík po zľave -
Podmienky získania zľavy z ceny balíka -
Úroková sadzba v % p.a. 0%
Poznámka • bezplatné hotovostné vklady v pobočke banky • bezplatná notifikácia e-mailom alebo SMS notifikácia • bezplatné platby na základe SEPA úhrady realizované cez elektronické bankovníctvo, vrátane platieb na základe SEPA trvalého príkazu a SEPA inkaso - platba na základe súhlasu s inkasom • možnosť zhodnocovať voľné finančné prostriedky prostredníctvom Sporiaceho účtu alebo Termínovaného vkladu za výhodných podmienok
Pri aktívnom využívaní účtu možnosť získať ďalšie výhody:
- bonusová úroková sadzba na Sporiacom účte
- zľava do 2% pri spotrebných úveroch
- zľava 0,4% pri úveroch na bývanie
 
Poplatok za zrušenie účtu bezplatne
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty VISA Classic alebo neembosovaná platobná karta pre majiteľa účtu
neembosovaná platobná karta pre disponenta
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene + 2 výbery z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP
neobmedzene z bankomatu OTP skupiny
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorázových platieb na pobočke neobmedzene
Počet jednorázových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných trvalých príkazov neobmedzene
Počet inkás zriadených na pobočke neobmedzene
Počet inkás zriadených cez internet 0
Počet realizovaných inkás neobmedzene
Povolené prečerpanie áno
Výpisy elektronicky áno
Výpisy poštou nie
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,50 €
Výber hotovosti na pobočke 2,00 € (výber do 10 000 €)
0,05% z vyberanej sumy (výber nad 10 000 €)
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky OTP SR  0,35 €
OTP skupina  1,00€
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky iná banka v SR 2,00 €
zahraničie 5,50 €
Došlá platba 0,30 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 1,50 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,15 €
Trvalý príkaz - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,80 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 2,00 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0,00 €
Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Inkaso - realizácia 0,80 €
Inkaso - zrušenie na pobočke 2,00 €
Inkaso - zrušenie cez internet 0,00 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 € - s aktivovaným balíkom služieb, iSMS
1,00 € - bez aktivovaného balíka služieb
Mesačný výpis e-mailom: bezplatne
poštou: 0,50 € + poštovné
Sadzobník platný od5.9.2018
Úrokové sadzby platné od1.5.2018