Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaOTP Banka Slovensko
Názov produktuOTP Výhodný účet
Mesačný poplatok za účet / balík služieb12 €
Poplatok za balík po zľave -
Podmienky získania zľavy z ceny balíka -
Úroková sadzba v % p.a. 0%
Poznámka • bezplatné hotovostné vklady v pobočke banky • bezplatná notifikácia e-mailom alebo SMS notifikácia • bezplatné platby na základe SEPA úhrady realizované cez elektronické bankovníctvo, vrátane platieb na základe trvalého príkazu a inkasa
Pri aktívnom využívaní účtu možnosť získať ďalšie výhody:
- bonusová úroková sadzba na Sporiacom účte
- zľava do 2% pri spotrebných úveroch
- zľava 0,4% pri úveroch na bývanie
 
Poplatok za zrušenie účtu bezplatne
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty VISA Classic alebo MasterCard Standard
(pre majiteľa a pre disponenta)
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene z bankomatov OTP a ČSOB na Slovensku
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorázových platieb na pobočke neobmedzene
Počet jednorázových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov a inkás neobmedzene
Počet výberov z bankomatov cudzej banky neobmedzene
Povolené prečerpanie áno
Výpisy elektronicky áno
Výpisy poštou nie
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,50 €
Výber hotovosti na pobočke 3,00 € (výber do 10 000 €)
0,05% z vyberanej sumy (výber nad 10 000 €)
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky OTP a ČSOB  0,35 €
KBC skupina  0,20 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky iná banka v SR 2,00 €
zahraničie 5,50 €
Došlá platba 0,30 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 2,50 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,15 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia 1,50 € (zadané na pobočke)
0,15 € (zadané cez IB)
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie na pobočke 2,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB 0,00 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 € - s aktivovaným balíkom služieb, iSMS
1,00 € - bez aktivovaného balíka služieb
Mesačný výpis 1,00 € + poštovné
Sadzobník platný od30.9.2021
Úrokové sadzby platné od1.6.2021