Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaSlovenská sporiteľňa, a.s.
Názov produktuOsobný účet
Mesačný poplatok za účet / balík služieb5.9 €
Poplatok za balík po zľave 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka Zľava z poplatku vo výške 100% s programom Výhodný súčet
• ak zrealizujete v sledovanom období súčasne:
   - bezhotovostné platby kartou vo výške min. 200 €
   - min. 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso)
   -
min. 1 platba na sporenie aspoň vo výške minimálnej sumy sporenia
alebo
• ak aktíva klienta dosiahnu za sledované obdobie min. 15 000 EUR
alebo

• ak má klient súčasne vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočnil k tomuto účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií - výbery a platby kartou.  

Zľava z poplatku vo výške 50% s programom Výhodný súčet
bezhotovostné platby kartou vo výške min. 100 €
• min. 1 pravidelná platba
• min. 1 platba na sporenie aspoň vo výške minimálnej sumy sporenia
Úroková sadzba v % p.a. 0,00%
Poznámka Balík zahŕňa aj:
- zmenu alebo zrušenie neobmedzeného počtu trvalých príkazov na úhradu a súhlasov s inkasom prostredníctvom Elektronických služieb,
- bezplatné zriadenie, vedenie a zrušenie sporenia,
- služba  Odmena+ Možnosti využitia tejto služby banka poskytuje na svojej web stránke,
- SMS notifikácia nad 20€, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, Mobilbanking, SMS kľúč,
- 100% zľava za službu Vlastná karta (karta s vlastným obrázkom),
- možnosť požiadať o účet online
Za poplatok si môžete aktivovať SMS služby Premium - SMS notifikácia od 0€, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS výpis, SMS kľúč).
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty VISA Electron / Maestro
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorázových platieb na pobočke 0
Počet jednorázových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných trvalých príkazov neobmedzene
Počet inkás zriadených na pobočke neobmedzene
Počet inkás zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných inkás neobmedzene
Povolené prečerpanie na požiadanie
Výpisy elektronicky áno
Výpisy poštou áno alebo aj osobne na požiadanie
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,50 € (pri vklade na vlastný účet)
3,00 € (ak vkladáte na cudzí účet)
Výber hotovosti na pobočke 3,00 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,20 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 2,50 €
Došlá platba 0,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 1,20 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,20 €
Trvalý príkaz - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,20 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 2,00 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0,50 €
Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Inkaso - realizácia 0,20 €
Inkaso - zrušenie na pobočke 2,00 €
Inkaso - zrušenie cez internet 0,50 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 1,00 €
Mesačný výpis 0,00 € - elektronicky /osobne na pobočke
Sadzobník platný od1.1.2019
Úrokové sadzby platné od1.1.2016