Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaTatra banka, a.s.
Názov produktuTatra PersonalTB
Mesačný poplatok za účet / balík služieb7 €
Poplatok za balík po zľave 3,50 € / 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka 50% zľavu získate po splnení jednej z podmienok:
- využili ste počas mesiaca aspoň 2 inovácie (mobilnú aplikáciu TB, VIAMO, bezkontaktnú moblinú platbu, hlasovú biometriu, spending report)
- máte od 20 do 27 rokov (vrátane), zľavu vám poskytnú iba na dobu 2 rokov
- máte majiteľské oprávnenie k účtu s balíkom služieb Tatra BusinessTB
- vy aj váš manžel/ka máte účet Tatra Personal a predložíte sobášny list alebo iný relevantný doklad

Zľavy môžete navzájom kombinovať, takže spojením dvoch 50 % zliav získate balík služieb bez poplatku.

100% zľavu získate ak suma vašich vkladov a nesplatených úverov v Tatra banke je vo výške viac ako 20 000 €.
Nárok na zľavu zaniká, pokiaľ ste boli počas mesiaca v nepovolenom prečerpaní alebo v omeškaní so splátkou úveru.

Úroková sadzba v % p.a. 0 %
Poznámka Balík zahŕňa aj neobmedzené množstvo e-mailov a vybraných typov SMS správ v rámci služby b-mail,  Sporiaci systém a služby spojené s jeho využívaním, službu Spending reportTB. Možnosť zriadiť si bezkontaktné mobilné platby (za poplatok) a službu VIAMO. 
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty 1 debetná karta VISA Electron bez poistenia
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene, aj prostredníctvom mobilu
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorázových platieb na pobočke 0
Počet jednorázových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných trvalých príkazov neobmedzene
Počet inkás zriadených na pobočke neobmedzene
Počet inkás zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných inkás neobmedzene
Povolené prečerpanie áno, voliteľné
Výpisy elektronicky áno, neobmedzene
Výpisy poštou nie
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 3 €
Výber hotovosti na pobočke 3 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 1,00 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 2,00 €
Došlá platba 0,18 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 1,20 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,18 €
Trvalý príkaz - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,18 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 2,00 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0,00 €
Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Inkaso - realizácia 0,18 €
Inkaso - zrušenie na pobočke 2,00 €
Inkaso - zrušenie cez internet 0,00 €
Platba kartou 0,18 €
Mesačný poplatok za Internet banking 1,00 €
Mesačný výpis 0,50 € + poštovné, 3,00 € - osobne na pobočke
Sadzobník platný od13.1.2018
Úrokové sadzby platné od28.2.2017