Trvalý pobyt v SR, vek od 18 rokov a:
- ste zamestnaný, alebo živnostník a podnikáte minimálne 12 mesiacov alebo ste starobným alebo výsluhovým dôchodcom