- vek od 18 do 65 rokov (pri splatení úveru)
- trvalé bydlisko na území SR
- pravidelný mesačný príjem
- predloženie dvoch dokladov totožnosti