- predloženie dvoch dokladov totožnosti
- pravidelný mesačný príjem:
zo závislej činnosti: v prípade overenia príjmu Bankou v Sociálnej poisťovni nie je potrebné predkladať potvrdenie o príjme, inak Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti a výpisy z bežného účtu za 2 mesiace
z podnikania, z prenájmu, z kapitálového majetku: daňové priznanie za posledné ukončené zdaňovacie obdobie a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti