pri zostávajúcej splatnosti úveru nad 1 rok: 1% (platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010); pri zostávajúcej splatnosti úveru do 1 roka vrátane: 0,5% (platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010); pre úvery poskytnuté do 11.6.2010 je poplatok 4% z predčasne splatenej sumy.