2 doklady totožnosti, doklad o adrese (účet za plyn, alebo elektriku), doklad o príjme (neklienti VÚB)

Odporúčané doklady podľa typu refinancovaného úveru:
Spotrebný úver: 
úverová zmluva
Kreditná alebo splátková karta: výpis z kartového účtu (môže byť aj z IB) alebo úverová zmluva
Prečerpanie na bežnom účte: zmluva o zriadení povoleného prečerpania alebo výpis z bežného účtu, kde je toto prečerpanie zriadené (môže byť aj z IB)

Úver z nebankovej spoločnosti alebo leasing: aktuálne potvrdenie o zostatku úveru