Produkty

Hypotekárne úvery


BankaOTP Banka Slovensko
Názov produktuotp AMERICKÁ hypotéka
Druh produktubezúčelový úver
Minimálna výška úveru5000 €
Minimálna doba splácania1 r.
Maximálna doba splácania20 r.
Podmienky pre získania úveruObčan vo veku od 18 do 65 rokov s trvalým bydliskom na území SR; Úver je možné čerpať už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností.
Doklady potrebné k vybaveniu1. Dva doklady totožnosti
2. Príjem:
- zo závislej činnosti: potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti a výpisy z bežného účtu za posledných 6 ukončených kalendárnych mesiacov;
- z podnikania, prenájmu alebo kapitálového majetku: daňové priznanie za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti;
- zo sociálnych dávok dlhodobého charakteru - platné doklady, preukazujúce priznanie a charakter sociálnej dávky;
3. Predmet zabezpečenia: znalecký posudok, list vlastníctva, aktuálna kópia z katastrálnej mapy (ak už nie je súčasťou znaleckého posudku).
Zabezpečenie úveruZáložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť.
Poznámka- expresne rýchle spracovanie úveru už do 48 hodín a bez príplatku
- bez dokladovania účelu (bez bločkov a faktúr)
- možnosť čerpať úver už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností
- úver je možné využiť aj na splatenie úverov v iných bankách
- možnosť realizovať mimoriadnu splátku až do výšky 20% z úveru bez poplatku pri výročí podpisu zmluvy
- zníženie úrokovej sadzby v prípade aktívneho využívania bežného účtu
- úver až do výšky 80% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, max. 160 000 EUR
- výber dĺžky obdobia fixácie úrokovej sadzby na 1, 3, 4, 5 alebo 10 rokov
Fixácia 1 rok1.45 %
Fixácia 3 roky1.55 %
Fixácia 5 rokov1,75 %
Fixácia 7 rokov od 1,79%
Fixácia 10 rokov 2,09 %
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 1% z objemu úveru, min. 200 €.
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 65,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 149,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 20%
Upomienka / Výzva 8,13 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. max. 5%
Sadzobník platný od1.3.2021
Úrokové sadzby platné od1.6.2020