Produkty

Hypotekárne úvery


BankaOTP Banka Slovensko
Názov produktuotp HYPO úver
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru5000 €
Minimálna doba splácania1 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruObčan vo veku od 18 do 65 rokov s trvalým bydliskom v SR alebo občan EU (bez trvalého pobytu v SR)
Doklady potrebné k vybaveniu- 2 doklady totožnosti
- doklad o príjme
Pri kúpe nehnuteľnosti - originál alebo overená kópia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy.
Pri výstavbe nehnuteľnosti - list vlastníctva k stavebnému pozemku, právoplatné stavebné povolenie, geometrický plán, schválený projekt stavby, rozpočet nákladov, zmluva o výstavbe.
Zabezpečenie úveru- záložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť
- preukázanie účelu úveru na investície do nehnuteľnosti
Poznámka- čerpanie úveru ihneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
- čerpanie úveru aj bez bločkov a potvrdení až 40% z výšky úveru
- možnosť realizovať mimoriadnu splátku až do výšky 20% z úveru bez poplatku
- zníženie úrokovej sadzby v prípade aktívneho využívania bežného účtu (kreditné platby na účet min. 300 €, min.3 bezhotovostné transakcie platobnou kartou, min. 1 trvalý príkaz / SIPO)
- výška úveru do 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, max. 330.000 EUR
- výber fixácie úrokovej sadzby 1, 3, 4, 5 alebo 10 rokov
Fixácia 1 rok0.85 %
Fixácia 3 roky0.85 %
Fixácia 5 rokovod 0,95 %
Fixácia 7 rokov od 0,99%
Fixácia 10 rokov od 1,29 %
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 1% z objemu úveru, min. 200 €.
Zľava
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 65,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 149,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 20%
Upomienka / Výzva 8,13 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. max. 5%
Sadzobník platný od1.3.2021
Úrokové sadzby platné od1.6.2020