Skutočné náklady, max. 1% z predčasne splatenej sumy