skutočné náklady, max. 1 % z výšky mimoriadnej splátky
Vyčíslenie zostatku = 150,00 €