- pre karty poskytnuté do 31.1.2013 = 8,00 % + základná úroková sadzba ECB
- pre karty poskytnuté od 1.2.2013 = 5,00 % + základná úroková sadzba ECB