Sankčný úrok nahradený výzvou č.1 / č.2 / č.3 / Výpoveď - 5 € / 10 € / 15 € / 25 €