Na území EHP, sú poplatky rovnaké ako pri výbere na Slovensku.
Mimo EHP:
1% min. 2,00 € (patriacich do skupiny OTP),
2% min. 7,00 € (ostatných bánk)