1 rok (karty vydané po 1.12.2012)
2 roky (karty vydané do 30.11.2012)