Bezhotovostné čerpanie bez akýchkoľvek poplatkov; Nonstop prístup k peniazom; Bez poplatku za vedenie úverového účtu; Možnosť opakovaného čerpania pôžičky; Výšku mesačnej splátky si volíte sami; Možnosť vydania dodatkových kariet pre vašich blízkych; Na jej získanie nepotrebujete ručiteľa;