Bezhotovostné platby prostredníctvom POS terminálu; Výber hotovosti z bankomatu; Zistenie výšky disponibilného zostatku; Dobitie kariet mobilných operátorov;