Fyzická osoba, občan SR alebo cudzí štátny príslušník, vek 18 - 61 rokov v deň podania žiadosti; Pravidelný mesačný príjem; Žiadosť o jej vydanie ktoromkoľvek obchodnom mieste Banky;