Bezhotovostný nákup tovaru a služieb; Výber hotovosti v bankomatoch a v bankách označených logom VISA; Rezervovanie / objednanie tovaru a služieb (telefón, pošta, internet); Platba prostredníctvom tzv. "samoobslužných terminálov"; Služba ORANGE Teleplatba; Služba EASY Platba