Produkty

Kreditné karty


BankaUniCredit Bank
Názov produktuVISA Classic Sphere
Druh produktuembosovaná medzinárodná kreditná platobná karta
Ročný poplatok za hlavnú kartu27,48 €
Zľava z poplatku ak zaplatíte kartou aspoň 359 € mesačne, máte nárok na 100% zľavu z poplatku za kartu
Ročný poplatok za dodatkovú kartu 12,00 €
Minimálny limit čerpania 500,00 €
Maximálny limit čerpania 6000,00 €
Základný úrok v % p.a. 16,90%
Sankčný úrok p.a. v % 5%
Minimálna výška splátky 5% z dlžnej sumy, min. 9,96 €
Bezúročné obdobie 45 dní
Denný limit na hotovostný výber 25% z úverového rámca
Výber z bankomatov vlastnej banky 1% min. 3,00 €
Výber z bankomatov inej banky 2% min. 5,00 €
Výber z bankomatov v zahraničí 2% min. 5,00 €
Výber na pobočke 2% min. 9,96 €
Platba kartou 0,00 €
Platnosť karty v rokoch 3 roky s automatickou obnovou karty
Infolinka pre volania v SR 02/ 68 28 57 77, 0800 180 180
Infolinka pre volania zo zahraničia 421 44 547 68 70
Podmienky získania Kreditnej karty Osoba staršia ako 18 rokov; Občan SR s trvalým pobytom na území SR alebo cudzí štátny príslušník s povolením na trvalý pobyt v SR; Min. čistý mesačný príjem 280 €; Bežný účet vedený v banke v SR;
Výhody Cestovné poistenie pri cestách do zahraničia; Email / SMS notifikácia; Poistenie schopnosti splácať úver; Možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov; Online Card - informácie o kreditnej karte prostredníctvom elektron. bankovníctva; Možnosť využiť službu - Bezhotovostný prevod z kartového účtu na zvolený účet v SR.
VERNOSTNÝ PROGRAM
V prípade, že objem zúčtovaných bezhotovostných transakcií kartou počas cyklu bude min. 359 €, bude mesačný poplatok za hl. kartu vrátený. Vernostný program sa nevzťahuje pre tých, ktorí meškajú so splátkou viac ako 15 dní.

Vernostný program SPHERE: zľavy až do 20% u 7500 obchodníkov v SR a ČR
Možnosti použitia karty NA celom svete: Výber hotovosti v bankomatoch a pobočkách bánk; Bezhotovostné platby za tovar alebo služby prostredníctvom POS terminálov; Úhrada faktúr a dobíjanie kreditu mobilného telefónu (Orange, T-Mobile,O2); Prevod z kartového účtu na účet v SR; Platby cez internet;
Sadzobník platný od1.9.2021
Úrokové sadzby platné od10.5.2022