Produkty

Termínované vklady


BankaČSOB
Názov produktuTermínovaný vklad
Druh produktuvkladový produkt
Úroková sadzba pre viazanosť 12 M0.1 %
Úrokové sadzbyvšetky úrokové sadzby
Minimálny vklad 500,00 €
Poznámka V porovnaní s bežným účtom vyššie úročenie; garantovaná úroková sadzba počas celej lehoty viazanosti vkladu; Konkrétna výška úrok. sadzby závisí od objemu vložených peňažných prostriedkov, od meny a od dĺžky vkladu.

Momentálne akcia od 2.5.2018 do 31.12.2018 : 1,50% úrok pri výpovednej lehote 18 mesiacov ak klient:
a) 20% finančných prostriedkov (najmenej však 500€) vloží na svoj účet a zároveň
b) 80% finančných prostriedkov vrátane vstupných poplatkov (najmenej však 2000€) investuje do Fondu a/alebo uzatvorí investičné životné poistenie Perspektiv


 
Viazanosť vložených prostriedkov/výpov. lehota 3, 6, 12, 18, 24 alebo 36 mesiacov

Povinnosť viesť v banke účet nie
Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek nie, len v dispozičnej lehote
Možnosť vyberať prostriedky kedykoľvek áno, za poplatok
Kapitalizácia úrokov áno
Možnosť automatickej obnovy vkladu áno, v deň splatnosti
Poplatok za zriadenie a vedenie účtu 0,00 €
Poplatok za hotovostný vklad 0,00 €
Poplatok za predčasný výber 0.75%, min. 3 eur
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Frekvencia pripisovania úrokov k termínu splatnosti vkladu
Sadzobník platný od1.1.2019 + dod. 1
Úrokové sadzby platné od1.3.2019