Produkty

Termínované vklady


BankaOTP Banka Slovensko
Názov produktuTermínovaný vklad
Druh produktuvkladový produkt
Úroková sadzba pre viazanosť 12 M0.05 %
Úrokové sadzbyvšetky úrokové sadzby
Minimálny vklad 150,00 €
Poznámka - široká možnosť výberu doby viazanosti;
- úročenie pevnou úrokovou sadzbou, ktorá sa nemení počas doby viazanosti vkladu a k jej zmene prichádza až v deň obnovy TV;
- vložené prostriedky sa úročia v závislosti od výšky zostatku a doby viazanosti;
- povinný minimálny vklad a vklad a zostatok je 150 €;
- vklad celej istiny je potrebné uskutočniť do 10 kalendárnych dní odo dňa zriadenia TV (vrátane);
- možnosť predčasného výberu a predčasného zrušenia za poplatok v zmysle platného cenníka
Viazanosť vložených prostriedkov / výpov. lehota 7 - 730 dní, 1095 dní (3 roky)
Povinnosť viesť v banke účet -
Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek nie, len v deň splatnosti, resp. v deň obnovy vkladového
Možnosť vyberať prostriedky kedykoľvek áno, za poplatok; bez poplatku len v den splatnosti, resp. obnovy, alebo v dohodnutý deň výberu;
Kapitalizácia úrokov -
Možnosť automatickej obnovy vkladu áno
Poplatok za zriadenie a vedenie účtu 0,00 €
Poplatok za hotovostný vklad 0,00 €
Poplatok za predčasný výber Pri vkladoch s frekvenciu zúčtovania úrokov v deň splatnosti, resp. obnovy sa znížia úroky z vyberanej sumy: pri vklade s viazanosťou do 30 dní o výšku úrokov z vyberanej sumy za 10 dní; pri viazanosti do 90 dní za 20 dní; pri viazanosti do 180 dní za 50 dní; pri viazanosti do 365 dní za 120 dní max. do výšky akumulovaných úrokov za vyberanú sumu v čase výberu respektíve zrušenia vkladu.
Pri vkladoch s frekvenciou zúčtovania úrokov inou ako v deň splatnosti, resp. obnovy sa znížia úroky z vyberanej sumy: pri vklade s viazanosťou do 730 dní o výšku úrokov z vyberanej sumy za 180 dní • pri  viazanosti do 1095 dní za 180 dní max. do výšky akumulovaných úrokov za vyberanú sumu v čase výberu respektíve zrušenia vkladu.
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Frekvencia pripisovania úrokov k termínu splatnosti TV pri viazanosti do 365 dní (vrátane); 31.12. pri viazanosti nad 365 dní
Sadzobník platný od1.4.2021
Úrokové sadzby platné od1.10.2019