Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaČSOB, a.s.
Názov produktuČSOB Sporiaci účet Štandard
Úroková sadzba0.05 %
Minimálny vklad 15,00 €
Poznámka Vhodný na sporenie aj malých súm peňazí; Dispozičná lehota na výber peňaž. prostriedkov 7 dní; Možnosť stanoviť si zostatok bežného účtu, nad ktorý sa všetky peňažné prostriedky tohto účtu automaticky pravidelne prevádzajú na Sporiaci účet - inteligentné sporenie; Úroková sadzba závisí od objemu vložených peňažných prostriedkov.
Výpovedná lehota 7 dní
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Možnosť kapitalizácie úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov mesačne
Poplatok za zriadenie účtu 0,00 €
Poplatok za vedenie vkladového účtu 0,00 €
Poplatok za predčasný výber neuplatňuje sa
Poplatok za začatie umorovacieho konania -
Poplatok za zrušenie účtu -
Poplatok za zrušenie vkladnej knižky -
Sadzobník platný od1.1.2019
Úrokové sadzby platné od8.1.2019