Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaČSOB
Názov produktuČSOB Sporiaci účet Štandard
Úroková sadzba0.01 %
Minimálny vklad 15,00 €
Poznámka Vhodný na sporenie aj malých súm peňazí; Dispozičná lehota na výber peňaž. prostriedkov 7 dní; Možnosť stanoviť si zostatok bežného účtu, nad ktorý sa všetky peňažné prostriedky tohto účtu automaticky pravidelne prevádzajú na Sporiaci účet - inteligentné sporenie; Úroková sadzba závisí od objemu vložených peňažných prostriedkov.
Výpovedná lehota 7 dní
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Možnosť kapitalizácie úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov mesačne
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 0,00 €
Poplatok za predčasný výber 0,5%, min. 6 €
Poplatok za začatie umorovacieho konania -
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky -
Sadzobník platný od1.1.2023
Úrokové sadzby platné od28.12.2022