Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaPrivatbanka, a.s.
Názov produktuPrivatbanka vkladná knižka bez výpovednej lehoty
Úroková sadzba0.01 %
Minimálny vklad 0 €
Poznámka Možnosť voľne disponovať s vkladom; Možnosť chrániť heslom; Bez viazanosti; Úročenie pohyblivou úrok. sadzbou (úrokový model 30/360).
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Kapitalizácia úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov štvrťročne
Poplatok za zriadenie účtu 0,00 €
Poplatok za vedenie vkladového účtu 0,00 €
Poplatok za predčasný výber -
Poplatok za začatie umorovacieho konania 0 €
Poplatok za zrušenie účtu -
Poplatok za zrušenie Vkladnej knižky 0,00 €
Sadzobník platný od1.9.2018
Úrokové sadzby platné od18.9.2018