Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaVÚB banka
Názov produktuDetská vkladná knižka
Úroková sadzba0.2 %
Minimálny vklad 6,00 €
Poznámka - možnosť získať úrok 0,40% ako súčet základného a dodatkového úroku
- dodatkový úrok = 100% z vyplateného základného úroku (0,20%). Dodatkový úrok získa klient v prípade, že v priebehu kalendárneho roka nezrealizuje žiadny výber z detskej vkladnej knižky, a to ani výber úrokov a súčasne je DVK otvorená viac ako 1 kalendárny rok.
- určená pre deti do 18 rokov, disponuje ňou zákonný zástupca
- pri priemernom dennom zostatku 700 € v sledovanom mesiaci a to min. 15 kalendárnych dní, získava automaticky dieťa úrazové poistenie zdarma
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Kapitalizácia úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov ročne, k 31.12.
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 0,00 €
Poplatok za predčasný výber -
Poplatok za začatie umorovacieho konania bezplatne
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky 3,00 €
Sadzobník platný od15.3.2019
Úrokové sadzby platné od15.6.2019