Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaOTP Banka Slovensko
Názov produktuSporiaci účet
Minimálny vklad 0,00 €
Poznámka Sporiaci účet je možné zriadiť si k produktom: Aktívny účet, Výhodný účet, Bežný účet, otp SENIOR konto, otp READY konto
- možnosť zriadenia viacerých sporiacich účtov;
- bezplatné bezhotovostné a hotovostné vklady;
- bezplatné bezhotovostné prevody v prospech účtu, ku ktorému je sporenie vedené;
- pri aktívnom využívaní účtu, pri ktorom je sporiaci účet vedený, má klient možnosť získať bonusovú úrokovú sadzbu vo výške 0,65% p.a.;
Povinnosť viesť v banke bežný účet áno
Kapitalizácia úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov mesačne
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 0,00 €
Poplatok za predčasný výber -
Poplatok za začatie umorovacieho konania -
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky -
Sadzobník platný od1.4.2021
Úrokové sadzby platné od1.10.2019