Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaPrivatbanka
Názov produktuVkladná knižka s výpovednou lehotou 3 mesiace
Úroková sadzba0.1 %
Minimálny vklad 0 €
Poznámka Možnosť chrániť heslom; Úročenie pohyblivou úrok. sadzbou (úrokový model 30/360);
Výpovedná lehota 3 mesiace
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Kapitalizácia úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov štvrťročne
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 5,00 € - zriadenie
0,00 € - vedenie
Poplatok za predčasný výber úrok za 30 dní
Poplatok za začatie umorovacieho konania 0 €
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky 0,00 €
Sadzobník platný od23.8.2021
Úrokové sadzby platné od15.7.2021