Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaPrivatbanka
Názov produktuVkladná knižka s výpovednou lehotou 12 mesiacov
Úroková sadzba0.2 %
Minimálny vklad 0 €
Poznámka Možnosť chrániť heslom; Úročenie pohyblivou úrok. sadzbou (úrokový model 30/360);
Výpovedná lehota 12 mesiacov
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Kapitalizácia úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov štvrťročne
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 0,00 €
Poplatok za predčasný výber úrok za 90 dní
Poplatok za začatie umorovacieho konania 0 €
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky 0,00 €
Sadzobník platný od15.11.2018
Úrokové sadzby platné od6.3.2019