Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaSlovenská sporiteľňa, a.s.
Názov produktuVkladná knižka SPORObonus
Úroková sadzba0.25 %
Minimálny vklad 7,00 €
Poznámka - pravidelné štvrťročné sporenie od 30 eur
- zvýhodnený úrok už po roku pravidelného sporenia
- pripisovanie úrokov každý rok
- v prípade potreby máte možnosť výberu kedykoľvek
- na používanie vkladnej knižky môžno splnomocniť tretiu osobu
Výpovedná lehota 1 bežný rok (nie kalendárny).
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Kapitalizácia úrokov -
Frekvencia pripisovania úrokov ročne, po ukončení každého cyklu sporenia
Poplatok za zriadenie účtu 0,00 €
Poplatok za vedenie vkladového účtu 0,00 €
Poplatok za predčasný výber priznaný úrok vo výške 0,10%
Poplatok za začatie umorovacieho konania 2,00% z umorovacieho vkladu, min. 7 €, max. 33,00 €.
Poplatok za zrušenie účtu -
Poplatok za zrušenie Vkladnej knižky 7,00 € / 0,00 € - ak zostatok vkladu bude ponechaný na novozaloženej vkladnej knižke
Sadzobník platný od1.1.2019
Úrokové sadzby platné od1.3.2017