Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaUniCredit Bank
Názov produktuSporiaci účet Effective
Úroková sadzba0.01 %
Minimálny vklad 50,00 €
Poznámka Na jeden účet môžete zadať až desať výpovedí na rôzne sumy s rôznym dátumom splatnosti. Lehota na disponovanie je 5 kalendárnych dní.
Výpovedná lehota 2 mesiace
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Kapitalizácia úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov mesačne
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 0,00 €
Poplatok za predčasný výber 1% z vyberanej sumy
Poplatok za začatie umorovacieho konania -
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky -
Sadzobník platný od2.4.2023
Úrokové sadzby platné od19.5.2023