Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaVÚB
Názov produktuVkladná knižka s výpovednou lehotou 6 mesiacov
Úroková sadzba0.01 %
Minimálny vklad 6,00 €
Poznámka Možnosť zadať až 5 výpovedí na rôzne sumy až do výšky zostatku a k rôznym dátumom;
Výpovedná lehota 6 mesiacov
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Kapitalizácia úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov 2-krát ročne, k 30.6 a 31.12.
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 0,00 €
Poplatok za predčasný výber 0%
Poplatok za začatie umorovacieho konania bezplatne
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky 3,00 €
Sadzobník platný od15.3.2019
Úrokové sadzby platné od15.5.2018