Produkty

Kreditné karty


BankaUniCredit Bank
Názov produktuVISA Gold Sphere
Druh produktuembosovaná medzinárodná kreditná platobná karta
Ročný poplatok za hlavnú kartu72,00 €
Zľava z poplatku ak zaplatíte kartou aspoň 959 € mesačne, máte nárok na 100% zľavu z poplatku za kartu
Ročný poplatok za dodatkovú kartu 12,00 €
Minimálny limit čerpania 1800 €
Maximálny limit čerpania 10000 €
Základný úrok p.a. v % 17,70%
Sankčný úrok p.a. v % 5%
Minimálna výška splátky v % 5% z dlžnej sumy, min. 9,96 €
Bezúročné obdobie 45 dní
Denný limit na hotovostný výber 25% z úverového rámca
Výber z bankomatov vlastnej banky 1% min. 3,00€
Výber z bankomatov inej banky 2% min. 5,00 €
Výber z bankomatov v zahraničí 2% min. 5,00 €
Výber na pobočke 2% min. 9,96 €
Platba kartou 0,00 €
Platnosť karty v rokoch 3 roky s automatickou obnovou karty
Infolinka pre volania v SR 02/ 68 28 57 77, 0800 180 180
Infolinka pre volania zo zahraničia 421 44 547 68 70
Podmienky získania Kreditnej karty Osoba staršia ako 18 rokov; Občan SR s trvalým pobytom na území SR alebo cudzí štátny príslušník s povolením na trvalý pobyt v SR; Min. čistý mesačný príjem 280 €.
Výhody Cestovné poistenie pri cestách do zahraničia; Email / SMS notifikácia; Poistenie schopnosti splácať úver; Možnosť zmeny PIN kódu prostredníctvom bankomatov; Online Card - informácie o kreditnej karte prostredníctvom elektron. bankovníctva, Možnosť využiť službu - Bezhotovostný prevod z kartového účtu na zvolený účet v SR.
VERNOSTNÝ PROGRAM
V prípade, že objem zúčtovaných bezhotovostných transakcií kartou počas cyklu bude min. 959 €, bude mesačný poplatok za hl. kartu vrátený. Vernostný program sa nevzťahuje pre tých, ktorí meškajú so splátkou viac ako 15 dní.

Vernostný program SPHERE: zľavy až do 20% u 7500 obchodníkov v SR a ČR
Možnosti použitia karty Na celom svete: Výber hotovosti v bankomatoch a pobočkách bánk; Bezhotovostné platby za tovar alebo služby prostredníctvom POS terminálov; Úhrada faktúr a dobíjanie kreditu mobilného telefónu (Orange, T-Mobile).
Sadzobník platný od1.2.2021
Úrokové sadzby platné od10.11.2020