Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaSlovenská sporiteľňa, a.s.
Názov produktuOsobný účet EXCLUSIVE
Mesačný poplatok za účet / balík služieb8.9 €
Poplatok za balík po zľave

0,00 €

Podmienky získania zľavy z ceny balíka Zľava z poplatku vo výške 100% s programom Výhodný súčet
• ak zrealizujete v sledovanom období súčasne:
   - bezhotovostné platby kartou vo výške min. 400 €
   - min. 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso)
   -
min. 1 platba na sporenie aspoň vo výške minimálnej sumy sporenia
alebo
• ak aktíva klienta dosiahnu za sledované obdobie min. 30 000 EUR
alebo

• ak má klient súčasne vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočnil k tomuto účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií - výbery a platby kartou.  

Zľava z poplatku vo výške 50% s programom Výhodný súčet
bezhotovostné platby kartou vo výške min. 200 €
• min. 3 pravidelné platby
• min. 1 platba na sporenie aspoň vo výške minimálnej sumy sporenia
Úroková sadzba v % p.a. 0,00%
Poznámka Balík zahŕňa aj:
- neobmedzený počet zmien a zrušení trvalých príkazov na úhradu a súhlasov s inkasom cez Elektronické služby;
- neobmedzený počet výberov hotovosti v bankomate inej banky v SR a v krajinách EHP v mene EUR;
- služby Elektronického bankovníctva a Mobilbanking;
- vydanie prvej GRID karty;
- znovuvytlačenie PIN kódu;
- prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia;
- zmena limitov platobnej karty (cez IB, v pobočke a cez Sporotel);
- účet sporenia;
- služba  Odmena+ Možnosti využitia tejto služby banka poskytuje na svojej web stránke,
- SMS služby Premium - SMS notifikácia od 0€, SMS notifikácia nezrealizovaných platieb z Účtu, SMS výpis, SMS kľúč);
- možnosť požiadať o účet online.
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty embosovaná VISA Classic / MasterCard Mass, po odmietnutí embosovanej karty má nárok na bezplatné vydanie elektronickej karty VISA Electon / Maestro
50% zľava z poplatku za jednu embosovanú Platobnú kartu - vydanie a obnova
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky

neobmedzene

Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorázových platieb na pobočke

0

Počet jednorázových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke

neobmedzene

Počet trvalých príkazov zriadených cez internet

neobmedzene

Počet realizovaných trvalých príkazov neobmedzene
Počet inkás zriadených na pobočke

neobmedzene

Počet inkás zriadených cez internet

neobmedzene

Počet realizovaných inkás neobmedzene
Povolené prečerpanie

na požiadanie

Výpisy elektronicky

áno alebo poštou v mesačnej periodicite

Výpisy poštou

áno alebo elektronicky v mesačnej periodicite

Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,50 € (pri vklade na vlastný účet)
3,00 € (ak vkladáte na cudzí účet)
Výber hotovosti na pobočke 3,00 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,20 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 2,50 €
Došlá platba 0,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 1,20 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,20 €
Trvalý príkaz - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,20 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 2,00 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0,50 €
Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Inkaso - realizácia 0,20 €
Inkaso - zrušenie na pobočke 2,00 €
Inkaso - zrušenie cez internet 0,50 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 1,00 €
Mesačný výpis 0,00 € - elektronicky / osobne na pobočke
Sadzobník platný od1.1.2019
Úrokové sadzby platné od1.1.2016