Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaSlovenská sporiteľňa
Názov produktuSPACE účet X - len do 31.12.2023
Mesačný poplatok za účet / balík služieb10 €
Poplatok za balík po zľave

0,00 €

Podmienky získania zľavy z ceny balíka Zľava z poplatku vo výške 100% s programom Moja odmena
• ak zrealizujete v sledovanom období súčasne:
   - bezhotovostné platby kartou, mobilom alebo hodinkami vo výške min. 500 €
   - min. 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso)
alebo
• ak vaše klienta dosiahnu za sledované obdobie min. 30 000 EUR
alebo

• ak máte súčasne vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočníte k tomuto účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií - výbery a platby kartou.  

Ak máte viacero rovnakých SPACE účtov X v SLSP stačí, ak podmienky na získanie zľavy splníte na jednom z nich. Zľavu vám banka prizná aj na ostatné účty.
Úroková sadzba v % p.a. 0,00%
Poznámka Balík zahŕňa aj:
- neobmedzený počet zmien a zrušení trvalých príkazov na úhradu/inkás cez Elektronické služby;
- neobmedzený počet výberov hotovosti v bankomate inej banky v SR a v zahraničí v mene EUR;
- okamžité platby;
- služby Elektronického bankovníctva a Mobilbanking;
- znovuvytlačenie PIN kódu;
- prevydanie Platobnej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia;
- zmena limitov platobnej karty (cez IB, v pobočke a cez Sporotel);
- sporiaci účet;
- služba Odmena+ Možnosti využitia tejto služby banka poskytuje na svojej web stránke,
- 100% zľava za službu Vlastná karta (karta s vlastným obrázkom),
- možnosť požiadať o účet online,
- Push správy/Email správy
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty VISA Platinum a/alebo VISA Standard
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky

neobmedzene

Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorázových platieb na pobočke

0

Počet jednorázových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov a inkás

neobmedzene

Počet výberov z bankomatov cudzej banky

neobmedzene

Povolené prečerpanie

na požiadanie

Výpis z účtu

elektronický výpis bez poplatku
výpis poštou za poplatok: 2,5 EUR 

Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 4,00 € (pri vklade na vlastný účet)
6,00 € (ak vkladáte na cudzí účet)
Výber hotovosti na pobočke 8,00 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,25 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 3,50 €
Došlá platba 0,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 8,00 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,22 €
Poplatok za hazardné hry 7 € (pri transakcii vyššej ako 50 eur)
0 € (pri transakcii menšej ako 50 eur)
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke 8,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia 0,22 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 8,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB 0,00 €
Platba kartou 0,25 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 €
Sadzobník platný od1.7.2023
Úrokové sadzby platné od1.3.2022